CÔNG NGHIỆP 3C

Các giải pháp robot thông minh và linh hoạt của Core Robots được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất 3C (Máy tính, Thiết bị truyền thông, Điện tử tiêu dùng). Quản lý vận chuyển vật liệu, thành phẩm giữa các công đoạn trong nhà máy hoàn toàn tự động.