CÔNG NGHIỆP Ô TÔ

Core Robots cung cấp các giải pháp rô bốt di động an toàn, đáng tin cậy để cải thiện hiệu quả việc vận chuyển và giảm chi phí lao động. Hệ thống có thể áp dụng cho các tình huống bao gồm ép, hàn và lắp ráp trong các nhà máy lắp ráp, sản xuất Ô tô. Với nền tảng phần mềm, giải pháp tích hợp cho phép xử lý dữ liệu sản xuất linh hoạt và quản lý tinh gọn.