Sản phẩm SEER AMR đã đạt chứng chỉ CE của EU bởi SGS

Sản phẩm SEER AMR đã đạt chứng chỉ CE của EU bởi SGS

Xin chúc mừng vì Sản phẩm SEER AMR đã đạt Chứng nhận CE của EU bởi SGS.

Đối với SEER, các sản phẩm mang nhãn hiệu CE có thể được giao dịch trong EEA (Khu vực Kinh tế Châu Âu) mà không bị hạn chế. Đối với người tiêu dùng SEER, họ được hưởng mức độ bảo vệ sức khỏe, an toàn và môi trường như nhau. Rõ ràng, nó cũng đánh dấu quyết tâm của SEER trong việc mở rộng thị trường thương mại và nâng cao kế hoạch chiến lược cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Vì vậy, nếu bạn có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *